Aktuality

Poplatek za odpad je splatný na konci března, lidé mají na uhrazení dost času

Před kanceláří úředníků, kteří vybírají místní poplatky, se v těchto dnech tvoří fronty. Řada občanů se totiž vydala osobně zaplatit místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen poplatek). „Situace je podobná jako každý rok v tuto dobu. Zejména starší občané jsou zvyklí mít věci v pořádku a chodí osobně na úřad. Letos k nim přibyli i někteří lidé, kteří byli zvyklí platit prostřednictvím SIPO, což už od letošního roku není možné. Pokud se chcete vyhnout frontám a čekání, plaťte bezhotovostně na účet, nebo přijďte později. Splatnost poplatku nebo jeho poloviny je totiž až na konci března,“ upozornila Hana Mrhálková, vedoucí oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek.

Městský úřad nově od středy 17. ledna dočasně zřídil přepážku pro platbu poplatku v přízemí historické budovy radnice na Velkém náměstí, a to na místě, kde jsou informace. „Chceme tak vyjít vstříc především starším a imobilním občanům, pro které je cesta do druhého patra radnice do kanceláře oddělení místních poplatků obtížná,“ řekl starosta Tomáš Opatrný. Dosud se starší či imobilní občan mohl nahlásit v přízemí na informacích a úředník za ním přišel poplatek vyřídit do přízemí. Po zřízení dočasné nové přepážky bude odbavení občanů rychlejší a pohodlnější. Tato přepážka bude funkční do 31. ledna 2024.

Základní sazba poplatku je od letošního roku 840 korun, po slevě je to 600 korun. Na slevu ze základní sazby ve výši 240 korun mají nárok senioři ve věku 70 let a více, děti od sedmi do 18 let a studenti ve věku 19 až 26 let, kteří nárok uplatňují po předložení potvrzení o studiu.

Lidé mohou poplatek zaplatit bezhotovostně na účet číslo 8326720207/0100. Musí přitom uvést variabilní symbol, kterým je rodné číslo, a u zrušených plateb SIPO rodné číslo majitele zrušeného SIPO. Platbu je možné uhradit najednou do 31. března 2024, nebo si ji lidé mohou rozložit na dvě stejně velké splátky. První polovinu musí zaplatit do 31. března 2024 a druhou pak do 30. září 2024. Kdo nechce využít bezhotovostní platby na účet, může přijít zaplatit osobně do budovy radnice na Velkém náměstí, a to buď k nově zřízené přepážce v přízemí nebo do kanceláře číslo 312 ve druhém patře budovy.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v Kroměříži neplatí děti do šesti let věku, děti v dětských domovech, obyvatelé zařízení pro zdravotně postižené, osoby žijící v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení a osoby v době výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.

„Prosíme občany, kteří potřebují informace ohledně placení poplatku, aby volali mimo úřední dny, tedy v úterý, ve čtvrtek a v pátek, kdy se jim budeme moci plně věnovat,“ uzavřela Mrhálková.

Nastavení preferencí cookies