Odpady Kroměříž

Zodpovědné třídení odpadů má smysl. Třídíme ale dostatečně dobře?

Aktuality

Aktuality

24/1/2024

Kam s ním….

To je otázka, která jednou za rok potrápí většinu z nás. Během vánočních svátků doma dělá krásnou a voňavou atmosféru, ale když …

Kristýna Valentová

Aktuality

Kroměříž zná termíny pro mobilní svozy odpadu

Kroměříž zná termíny pro mobilní svozy odpadu. Také v letošním roce budou kontejnery přistaveny na jedenácti místech ve městě a na dalších …

Jan Vondrášek

Aktuality

17/1/2024

Poplatek za odpad je splatný na konci března, lidé mají na uhrazení dost času

Před kanceláří úředníků, kteří vybírají místní poplatky, se v těchto dnech tvoří fronty. Řada občanů se totiž vydala osobně zaplatit místní …

Jan Vondrášek

Aktuality

19/12/2023

Kroměříž produkuje v rámci Zlínského kraje nadprůměrné množství komunálního odpadu

Kroměřížané vytvářejí v rámci Zlínského kraje nadprůměrné množství komunálního odpadu. Vyplývá to ze Studie nakládání s odpady ve městě Kroměříž, kterou si …

Jan Vondrášek

Aktuality

13/12/2023

SVOZ ODPADU BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

V pondělí 25.12.2023 a v pondělí 1.1.2024 nebude společnost Biopas spol. s r.o. vyvážet popelnice. Svoz odpadu bude posunut o jeden den. Tzn.        Pondělí  25.12.2023 …

Alena Přecechtělová, Kristýna Valentová

Aktuality

27/11/2023

Kroměřížané zaplatí příští rok za svoz a likvidaci odpadu 840 Kč

Kroměřížané zaplatí příští rok za svoz a likvidaci odpadu 840 Kč Zastupitelé schválili vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, jejíž …

Jan Vondrášek

Rozbor odpadu

Co prozradil rozbor směsných odpadů z popelnic v Kroměříži? 
Více než polovina odpadů v nich skončila zbytečně.

Patří

Zbytkový odpad

Podíl 39.9 %

Nepatří

Papír a lepenka

Podíl 8.4 %

Nápojové kartony

Podíl 0.9 %

Plasty

Podíl 10.2 %

Textil

Podíl 3 %

Sklo

Podíl 5.7 %

Bioodpad

Podíl 29.4 %

Kovy

Podíl 2.2 %

Nebezpečný odpad a elektro

Podíl 0.3 %

Co s odpady?

Předcházení vzniku

Už při nákupu můžeme ovlivnit množství odpadů, které doma vznikají.

Opětovné využití

Ne vše je nutné vyhazovat, některé věci můžeme znovu využít (např. zavařovací sklenice).

Třídění a recyklace

Z vytříděných odpadů vznikají suroviny pro další výrobu.

Energetické využití

Odpady, které nejsou vhodné pro recyklaci, je možné využít pro získání tepla a elektřiny.

Odstranění

I přes naši veškerou snahu zbývá odpad, který není možné využít. Takový odpad končí na skládkách.

A víte jak správně třídit?

Za co platíme?

Co všechno je nutné zajistit pro provoz odpadového hospodářství? A víte, že náklady za rok 2022 činily 
v průměru 2070 Kč na každého z nás?

Sběr a svoz tříděných odpadů

Celkové náklady na sběr a svoz odděleně sbíraných využitelných složek odpadů činily loni 45 599 033 Kč. Za správné třídění odpadů získává naše město odměny ze systému EKO-KOM.

Osvěta a vzdělávaní

Osvěta a vzdělávaní je neodmyslitelnou součástí správného nakládání s odpady. Našemu městu s touto činnosti pomáhá společnost EKO-KOM se svými vzdělávacími programy na školách a dalšími projekty.

Likvidace černých skládek

Celkové náklady na likvidaci černých skládek činily v loňském roce 309 872 Kč. V roce 2021 byly tyto náklady 299 654 Kč.

Administrativa odpadového hospodářství

Naše město má náklady spojené také s administrativou v odpadovém hospodářství (např. vedení evidence odpadů, výběr poplatků apod.)

Objemné odpady

Celkové náklady na zajištění sběru a svozu objemných odpadů činily v loňském roce 4 097 074 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 145 Kč.

Nakládání s nebezpečnými odpady

Celkové náklady za sběr a svoz nebezpečných složek komunálních odpadů (včetně plateb za zneškodnění) činily v loňském roce 711 366 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 25 Kč.

Směsné komunální odpady

Vůbec nejnákladnější činností v odpadovém hospodářství je sběr a svoz směsných komunálních (zbytkových) odpadů. V loňském roce dosáhly náklady 22 211 918 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 788 Kč.

Provoz sběrných dvorů

Celkové náklady na provoz sběrných dvorů činily v loňském roce 1 331 000 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 47 Kč.

Úklid veřejného prostranství

Celkové náklady na zajištění čistoty veřejného prostranství (ruční i strojní čištění) činily v loňském roce 13 379 394 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 475 Kč.

Desatero správného třidiče

Zjisti, kde máš popelnice

Každý, kdo chce správně hospodařit s odpadem, by měl vědět, kde má nejen běžné popelnice a kontejnery na směsný komunální odpad, ale také kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr, výkupnu druhotných surovin, lékárnu, kam lze odevzdat prošlé léky, a místa zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení.

Vytvoř si doma podmínky 
pro třídění odpadu

Už při nákupu myslete na to, že se každý obal stane odpadem. Dávejte přednost zboží v obalech, které můžete vytřídit do kontejneru na tříděný odpad. Pokud je to možné, využívejte obaly opakovaně (k zavařování, uchovávání potravin či drobných domácích potřeb, apod.), kupujte větší balení, nakupujte podle předem připraveného seznamu a noste si svou nákupní tašku.

Nevyhazuj nic na zem, každý
odpad někam patří

V Kroměříži platí vyhláška, která přesně stanovuje, kam který druh odpadu správně patří.  Žádný odpad nesmí být ani odhozen mimo místa k tomu určená a už vůbec ne na zem! Nepokládejte pytle se smetím vedle nádoby na odpad, ale odneste je, až bude nádoba vyvezena. Objemný odpad nepokládejte vedle stanovišť kontejnerů, ale odvezte ho do sběrného dvora.

Třiď správně plasty a šlapej PET

PET lahve sešlápněte a vyhoďte do žlutých kontejnerů na plasty. Kromě PET lahví sem patří i další plastové obaly (kelímky, sáčky, lahvičky od saponátu apod.) a také drobné kovové odpady, jako jsou plechovky o nápojů a konzervy od potravin. Všechny plastové i kovové obaly, které třídíte, musí být důkladně vyprázdněny. Nemusíte je ale vymývat – jejich obsah stačí třeba jen důkladně vyškrábnout.

Vytvoř si doma podmínky 
pro třídění odpadu

Starý papír vytřiď do modrého kontejneru. Papírový odpad patří do modrých kontejnerů na papír nebo do výkupny papíru. Další možností, kam odložit vytříděný papírový odpad, jsou školy, pokud soutěží ve sběru papíru. Papír objemných rozměrů (např. krabice od spotřebičů, nábytku, apod.) můžete odložit do sběrných dvorů. A nezapomeňte, že ve Vsetíně patří do modrých kontejnerů také nápojové kartony od mléčných výrobků, džusů a ostatních nápojů.

Sklo vytřiď do zeleného a bílého kontejneru

Skleněné lahve a sklenice řádně vytřiďte. Čiré sklo vhazujte do bílých kontejnerů a barevné sklo do těch zelených. Pokud nemáte v blízkosti bílý kontejner, tak můžete čiré sklo odložit i do toho zeleného. Některé sklenice ale můžete využít opakovaně, např. k zavařování či uskladnění potravin.

Třiď i nebezpečný odpad a elektrospotřebiče

Nebezpečný odpad (barvy, lepidla, oleje, ředidla i nádoby jimi znečištěné) nepatří do běžných nádob na směsný odpad. Odneste ho do sběrných dvorů. Prošlé a nevyužívané léky můžete odevzdat v lékárnách. Vysloužilé baterie, akumulátory, elektrická a elektronická zařízení patří do míst zpětného odběru (sběrné dvory, prodejny elektro, sběrné boxy a nádoby).

Využívej sběrný dvůr

Papír, nápojové kartony, plasty včetně PET lahví, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky i textil lze odevzdávat i ve sběrném dvoře Zachar. Ve sběrném dvoře je možné dále bezplatně odevzdat např. nebezpečný odpad a objemný odpad (odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob – např. koberce, matrace, nábytek).

Nevíš si rady, zeptej se

Přesné informace o třídění odpadů naleznete také na samotných barevných kontejnerech. S dotazem se můžete obrátit na odborníky prostřednictvím těchto stránek. Další odpovědi na nejčastější otázky kolem třídění a recyklace odpadů naleznete také na www.jaktridit.cz nebo www.samosebou.cz

Snaž se vyhazovat co nejméně

Už při nákupu myslete na to, že se každý obal stane odpadem. Dávejte přednost zboží v obalech, které můžete vytřídit do kontejneru na tříděný odpad. Pokud je to možné, využívejte obaly opakovaně (k zavařování, uchovávání potravin či drobných domácích potřeb, apod.), kupujte větší balení, nakupujte podle předem připraveného seznamu a noste si svou nákupní tašku.

Náš tým

Kristýna Valentová

odpadové hospodářství

573 321 169 kristyna.valentova@mestokm.cz

Vladimíra Motalíková

poplatky

573 321 269 vladimira.motalikova@mestokm.cz

Ludmila Večerková

poplatky

573 321 206 ludmila.vecerkova@mestokm.cz

Alena Přecechtělová

obyvatelské popelnice - Biopas

573 502 789 precechtelova@biopas.cz

Jitka Dostálová

podnikatelské popelnice - Biopas

573 502 790 dostalova@biopas.cz

Podívejte se na povinně zveřejňované informace

Více informací

Nastavení preferencí cookies